O Parafii


Rys historyczny


Po sprowadzeniu do Ciechanowa przez księcia mazowieckiego Ziemowita III augustianów-eremitów, zbudowano kościół pod wezwaniem Św. Marcina, wzmiankowany w 1372 r. Na początku XVI w. wzniesiono nowy murowany, trzynawowy kościół, który uległ zniszczeniu podczas wojen szwedzkich, wówczas to zniszczono boczne nawy kościoła. W XVIII w. na miejsce bocznej nawy (po prawej stronie kościoła) dobudowano murowany klasztor. Dotychczas był drewniany. Świątynię odnowiono w połowie XIX stulecia staraniem ks. Sumowskiego. Po kasacie klasztoru w 1864 r. kościół był pod zarządem parafii. W latach dwudziestych obecnego stulecia wykonano polichromię według projektu Władysława Drapiewskiego. 

W 1975 r. w tym kościele biskup płocki Bogdan Sikorski utworzył samodzielny ośrodek duszpasterski. Zaś 12 października 1977 r. erygował nową parafię pw. św. Tekli. Pierwszym proboszczem został wieloletni prefekt w Ciechanowie ks. Zenobiusz Mosakowski. Funkcję tę pełnił do 1980 r. Gruntownie odrestaurował kościół następny proboszcz ks. Ludomir Kokosiński. Świątynia wyposażona jest w późnobarokowy ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej, ołtarz soborowy oraz barokową ambonę. Staraniem ks. Ludomira Kokosińskiego zbudowano piętrową plebanię oraz przeprowadzono remont innych budynków należących do parafii. Od roku 2009 proboszczem został ks. Wojciech Hubert. Dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza w ostatnim czasie odrestaurowano neogotycką bramę kościoła oraz uporządkowano przestrzeń w bliższej i dalszej okolicy świątyni.

Księża zamieszkali w parafii:

ks. kanonik mgr. Wojciech Hubert – proboszcz
ks. mgr. Radosław Wiśniewski – prefekt
ks. infułat Ludomir Kokosiński – emeryt