Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8 marca 2020

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz.16:30 Droga krzyżowa, a w niedziele o godz. 16:30 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. 

2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami i ofiarami do puszek obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o matkach rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. 

            Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności. 

5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

6. W przyszłą niedzielę 15 III po Mszy św. o 17:00 spotkanie Akcji Katolickiej w sali w klasztorze. 

OGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE: 

  • Stowarzyszenie Wolontariat pamięci w Ciechanowie informuje, że w dniu 15 marca (za tydzień) przy wszystkich kościołach ciechanowskich parafii zostanie przeprowadzona zbiórka w puszki na odrestaurowanie grobów na zabytkowym cmentarzu przy ulicy Płońskiej w 2020 roku.

Do tej pory z zebranych datków wyremontowaliśmy 7 grobów : śp. Księży: Remigiusza Jankowskiego, Józefa Kwiatkowskiego, Wiktora Radzikowskiego i Piusa Sękusa oraz osób świeckich: Stefana Śmietanko, Walentego Wolskiego i Osoby Nieznanej.

Wszystkie te groby są grobami zabytkowymi o dużej wartości architektonicznej i artystycznej.

W roku 2020 planujemy odnowić 2 groby śp. Księży: Marcelego Olszewskiego i Aleksandra Pęskiego oraz 3 groby śp. osób świeckich : Tomasza Klonowskiego, Rodziny Dembowskich i Nieznanej Osoby.

Tylko dzięki wielkiej ofiarności Parafian możemy realizować nasze plany, za co serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

  • Drodzy Parafianie, Szanowni Rodzice. Trwają zapisy do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych czyli tzw. „zerówek” w ciechanowskich szkołach i przedszkolach.

My w sposób szczególny zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie na ulicę Orylską 3.

To szkoła, która daje każdemu dziecku ogromne możliwości rozwoju i nauki. Mała liczba dzieci w placówce powoduje dużo lepsze warunki nauki w porównaniu z innymi szkołami. Nauka w Jedynce odbywa się na jedną zmianę, już od godziny 8-ej. Szkoła dysponuje własną stołówką z domowymi obiadami, dużym parkingiem, bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi, placem zabaw i blokiem sportowym. W najbliższy wtorek: 10 marca w godzinach 9:00 – 17:00 zapraszamy zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia szkoły w ramach dnia otwartego. Będzie to okazja do obejrzenia szkoły i uzyskania odpowiedzi na wszystkie interesujące pytania.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły można pobierać ze strony internetowej szkoły lub osobiście w sekretariacie przy ulicy Orylskiej 3.